ZOEKEN

Geologie van Nederland
is een initiatief van

500 miljoen jaar Nederland

Holoceen

Heden - 11.800 jaar geleden

Laat-Pleistoceen

11.800 - 126.000 jaar geleden

Midden-Pleistoceen

126.000 - 781.000 jaar geleden

Vroeg-Pleistoceen

781.000 - 2,55 miljoen jaar geleden

Plioceen

2,55 - 5,3 miljoen jaar geleden

Mioceen

5,3 - 23 miljoen jaar geleden

Oligoceen

23 - 33,9 miljoen jaar geleden

Eoceen

33,9 - 55,8 miljoen jaar geleden

Paleoceen

55,8 - 65,5 miljoen jaar geleden

Krijt

65,5 - 145,5 miljoen jaar

Jura

145,5 - 199,6 miljoen jaar geleden

Trias

199,6 - 251 miljoen jaar geleden

Perm

251 - 299 miljoen jaar geleden

Carboon

299 - 359,2 miljoen jaar geleden

Devoon

359,2 - 416 miljoen jaar geleden

Siluur

416 - 443,7 miljoen jaar geleden

Ordovicium

443,7 - 488,3 miljoen jaar geleden

Cambrium

488,3 - 542 miljoen jaar geleden

Precambrium

542 miljoen - 4,6 miljard jaar geleden