ZOEKEN

MEER BESCHRIJVINGEN

Bekijk alle beschrijvingen in het overzichtNaar overzicht»

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Goud in de Rijn

De Rijn vervoert niet alleen zand, grind en klei vanuit het achterland naar de Noordzee, maar ook mineralen en metalen, waaronder goud. Dit goud is afkomstig van kleine goudaders in de gesteenten van het Zwarte Woud in Duitsland.

In de loop der miljoenen jaren verweerden de goudaders en brachten zijrivieren goudkorrels in de Rijn. Omdat goud zwaar is, wordt het vooral bij relatief hoge stroomsnelheden over de rivierbodem verplaatst. Al vanaf het Laat-Plioceen staat de huidige Rijn in ons land in contact met de Rijndalslenk in Zuid-Duitsland en het Alpiene gebied. Sediment en mineralen worden dus al ruim drie miljoen jaar vanuit dit gebied met de Rijn naar het Noordzeebekken vervoerd. Vanwege het hoge soortelijke gewicht bezinken kleine goudkorrels net zo snel als grotere grindcomponenten. Goudkorrels in Rijnsediment vinden we dus alleen in laagpakketten met veel grind. Deze komen in de meer stroomopwaartse delen van de Rijn en haar vroegere lopen voor. Begin vorige eeuw werd in het oosten van het land door pannen wel goud gewonnen.

 

- TNO

Auteurs

  • TNO

Meer beschrijvingen