ZOEKEN

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Woordenlijst

Resultaten 1 t/m 8 (8 resultaten gevonden)

Anastomoserende rivier
Een anastomoserende rivier bestaat uit een stabiel patroon van meerdere, onderling verbonden riviergeulen, gekenmerkt door een hoge sedimentatiesnelheid en een lage kronkelfactor, voorkomend in gebieden met bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Zie ook: Meanderende rivier Verwilderde rivier
Meanderende rivier
Een meanderende rivier is een in grote kronkels voortstromende rivier die langzaam en geleidelijk van plaats verandert door erosie aan de buitenbochten en sedimentatie aan de binnenbochten. Zie ook: Anastomoserende rivier Verwilderde rivier
Rivier
Een rivier is een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. Zie ook: Rivierbed Rivierduin Rivierterras Riviervlakte
Verwilderde rivier
Een verwilderde of vlechtende rivier is een rivier met vele ondiepe waterlopen die zich rond banken of door aanslibbing ontstane eilanden splitsen en verenigen, met een snel wisselend patroon, en met weinig kleisedimentatie. Zie ook: Anastomoserende rivier Meanderende rivier
Rivierbed
Een rivierbed is het lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt. Zie ook: Rivier Rivierduin Rivierterras Riviervlakte
Rivierduin
Een rivierduin is een zandheuvel langs een rivier, samengesteld uit materiaal dat uit een riviervlakte is opgewaaid. Zie ook: Rivier Rivierbed Rivierterras Riviervlakte
Rivierterras
Een rivierterras is een voormalige riviervlakte in welke een rivier is geërodeerd. Zie ook: Rivier Rivierbed Rivierduin Riviervlakte
Riviervlakte
Een riviervlakte is een effen gebied langs een rivier. Zie ook: Rivier Rivierbed Rivierduin Rivierterras