ZOEKEN

MEER PLANTEN

Bekijk alle planten in het overzichtNaar overzicht»

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Prototaxites

Devonisch raadselfossiel

In de afgelopen 150 jaar is er veel te doen geweest om Prototaxites-fossielen. Het gaat allemaal om de vraag: wat was Prototaxites nu eigenlijk voor organisme? Op basis van de gevonden fossielen zijn hierop een aantal heel verschillende antwoorden gegeven: is het de stam van een conifeer, is het een wier, een schimmel, een korstmos (dit is een combinatie van een wier en een schimmel), of gaat het om een ‘opgerold' levermos?

Taxonomie

Domein
Eukaryota
Verdere plaatsing
De taxonomische plaats van Prototaxites is nog onduidelijk

Karakterisering

Prototaxites uit Lathum met ringenpatroon

Prototaxites is de naam voor meestal boomstamachtige, verkiezelde fossielen (of stukken daarvan) met een microscopisch fijne, vezelige structuur. Ze zijn er tot meer dan 5 m lang en aan de basis 1,20 m breed. Vaak vertonen ze op doorsnede een opvallend ringenpatroon.

 

De taxonomische plaats van Prototaxites is nog onduidelijk. Het spannende is dat elke nieuwe vondst de oplossing van het raadsel kan betekenen. Hueber plaatste Prototaxites in een reconstructie van een Devonisch landschap als een enorme zwam met een pilaarvormig vruchtlichaam tot wel 8 meter hoog (Steur, 2006). In Nederland komen geen aardlagen uit het Devoon voor. Prototaxites-fossielen vinden we wel, meestal in grindgroeves in het oosten van het land (Steur, 2006; Verhaard, 2013). 

Uiterlijk en leefwijze

Prototaxites uit Eibergen
Prototaxites-fossielen lijken wel wat op versteend hout. Het vaak aanwezige ringenpatroon doet aan jaarringen van een boomstam denken (Steur, 2006). Je kunt een idee krijgen van de inwendige structuur van Prototaxites door het bestuderen van een ‘peel'. Zo'n peel wordt gemaakt door een gepolijst oppervlak te etsen met een zuur en er vervolgens, na wassen en drogen, aceton over te gieten en cellulose-acetaatfolie op te drukken. Na droging kan de folie eraf getrokken worden waarbij organische resten op de folie blijven zitten. Deze resten kunnen met een microscoop bekeken worden (Steur, 2006).
Prototaxites peel
Kijken we naar een afbeelding van een microscopisch preparaat van de inwendige structuur, dan zien we dikke buisjes en dunne (zeer kronkelige) buisjes, welke veel lijken op respectievelijk de skelethyfen en bindhyfen van schimmels.

Geografische verspreiding en voorkomen in de tijd

Devonisch landschap met Prototaxites
Prototaxites is bekend uit het Boven-Siluur tot het Boven-Devoon (ongeveer 360 tot 430 miljoen jaar geleden) van Noord-Amerika, Spitsbergen, Noordwest-Europa, Noord-Afrika, Saudi-Arabië en Australië.

Evolutie

Prototaxites uit Mill-Langenboom
Toen er voor het eerst brokstukken van Prototaxites werden gevonden, dacht men met een gedeeltelijk verrotte stam van een Taxus-achtige conifeer te maken te hebben (Dawson, 1859). Carruthers (1872) bestreed deze opvatting en twijfelde er niet aan dat Prototaxites de steel van een reusachtig marien groenwier (of misschien bruinwier) was. In 1888 publiceerde Dawson nog een reconstructie van Prototaxites als een boom in een Silurisch landschap, maar tot ver in de 20ste eeuw werd vooral nog de mariene-alg-theorie aangehangen (bv. Kräusel, 1936; Schweitzer, 1990). Ook de roodwieren zijn nog wel eens in aanmerking genomen. In 1919 stelde Church voor dat Prototaxites evengoed een schimmel kon zijn en Chiarugi (1934) dacht aan een landbewonende algenboom, maar hun ideeën werden niet gehoord. In 2001 publiceerde Hueber een uitgebreid artikel waarin op grond van vooral anatomische gegevens Prototaxites als een enorme schimmel werd beschouwd. Selosse (2002) meende dat het organisme misschien de combinatie van een schimmel en een alg was: een korstmos (licheen). Hans Steur (2006) gaf een mooi geïllustreerd overzicht van alle voors en tegens van de diverse standpunten. Dit verhaal heeft in de afgelopen jaren nog een vervolg gekregen (van der Ham, 2013): de originele maar blijkbaar ook controversiële theorie van Graham et al. (2010a) schetste Prototaxites-stammen als opgerolde tapijten van een levermos met symbiontische cyanobacteriën ('blauwwieren'). Taylor et al. (2010) namen resoluut stelling tegen deze opvatting, waarop de oorspronkelijke auteurs op hun beurt weer van leer trokken (Graham et al., 2010b).

Vindplaatsen in en om Nederland

Prototaxites van het strand van Hoek van Holland

Materiaal uit grindgroeves in oostelijk Nederland (Eibergen, Langenboom, Lathum, Markelo, Tienray) en aangrenzend Duitsland (Bienen bij Kleef, Wemb bij Kevelaer, Wissel bij Kalkar), is waarschijnlijk afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn tussen Mainz en Keulen (Altmeyer, 1978a, b, 1979). Een fraaie stuk Prototaxites is afkomstig uit Langenboom, gevonden door Hansjorg Ahrens. Het lag in groenzand dat ter plaatse is opgezogen vanaf een diepte van ongeveer 23 meter. Een ander stuk Prototaxites, gevonden op het strand bij Hoek van Holland is daar waarschijnlijk via de Rijn, de Eurogeul en zandsuppletie terechtgekomen (van der Ham, 2013).


- Dorien Langeveld, Raymond van der Ham. Met dank aan Hans Steur 

Meer informatie

»

Altmeyer, H., 1978a. Die Prototaxiten von Arenrath. - Grondboor & Hamer 32: 9-12.

»

Altmeyer, H., 1978b. Prototaxiten im Taunusquarzit. - Grondboor & Hamer 32: 122-124.

»

Altmeyer, H., 1979. Prototaxiten im Emsquarzit. - Grondboor & Hamer 33: 134-134.

»

Carruthers, W., 1872. On the history, histological structure, and affinities of Nematophycus logani Carr. (Prototaxites logani Dawson), an alga of Devonian age. - Monthly Microscopical Journal 8: 160-172.

»

Chiarugi, A., 1934. Tronchi silicizzati di un'alga arborea silurico-devoniana: "Nematophyton saharianum" n.sp. nel Deserto Libico presso le Oasi di Cufra. - Nuovo Giornale Botanico Italiano 40: 590-595.

»

Church, A.H., 1919. Thalassiophyta and the subaerial transmigration. - Oxford Botanical Memoirs 3: 1-95.

»

Dawson, J.W., 1859. On fossil plants from the Devonian rocks of Canada. - Quarterly Journal of the Geological Society of London 15: 477-488.

»

Dawson, J.W., 1888. The geological history of plants. - International Scientific Series 61. Appleton, New York.

»

Graham, L.E., M.E. Cook, D.T. Hanson, K.B. Pigg & J.M. Graham, 2010a. Structural, physiological, and stable carbon isotope evidence that the enigmatic Paleozoic fossil Prototaxites formed from rolled liverwort mats. - American Journal of Botany 97: 268-275.

»

Graham, L.E., M.E. Cook, D.T. Hanson, K.B. Pigg & J.M. Graham, 2010b. Rolled liverwort mats explain major Prototaxites features. - American Journal of Botany 97: 1079-1086.

»

Ham, R. van der, 2013. Devonisch raadselfossiel: Prototaxites, op het strand bij Hoek van Holland. - Grondboor & Hamer 67: 206-208.

»

Hueber, F.M., 2001. Rotted wood-alga fungus: The history and life of Prototaxites Dawson 1859. - Review of Palaeobotany and Palynology 116: 123-159.

»

Kräusel, R., 1936. Landbewohnende Algenbäume zur Devonzeit? - Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 54: 379-385.

»

Selosse, M.A., 2002. Prototaxites: A 400 My old giant fossil, a saprophytic holobasidiomycete, or a lichen? - Mycological Research 106: 641-644.

»

Steur, H., 2006. Prototaxites, een reuzenzwam van 400 miljoen jaar oud? of een korstmos? - Grondboor & Hamer 60: 21-28.

»

Schweitzer, H.J., 1990. Pflanzen erobern das Land. - Kleine Senckenberg-Reihe 18.

»

Taylor, T.N., E.L. Taylor, A.L. Decombeix, A. Schwendemann, R. Serbet, I. Escapa, M. Krings & F.M. Hueber, 2010. The enigmatic Devonian fossil Prototaxites is not a rolled-up liverwort mat: Comment on the paper by Graham et al. (AJB 97: 268-275). - American Journal of Botany 97: 1074-1078.

»

Verhaard, L., 2013. Het genus Prototaxites, roodalgen(?) uit het Devoon. - Grondboor & Hamer 67: 208-209.

Meer planten