ZOEKEN

MEER MUSEA MET FOSSIELEN

Bekijk alle musea met fossielen in het overzichtNaar overzicht»

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Musea met fossielen

Geologie Museum Losser

Staringgroeve bij Losser

In het Geologie Museum Losser in Overijssel (gevestigd in Het Hengelhoes) zijn vondsten te zien uit de nabijgelegen Staringgroeve. De Staringgroeve is een van de weinige plekken in Nederland waar zandsteenlagen uit het Onder-Krijt dicht aan de oppervlakte liggen. De groeve werd al onderzocht en beschreven door de eerste Nederlandse geoloog W.C.H. Staring. Hij verleende zijn naam aan de groeve. De Staringgroeve is rijk aan fossielen. Er zijn onder meer resten gevonden van tweekleppigen, slakken, vissen en zelfs ammonieten. Omdat geologische lagen uit het Onder-Krijt zeldzaam zijn in Nederland, zijn de fossielen van grote wetenschappelijke waarde. In Het Hengelhoes is een groot aantal vondsten te zien die uit de Staringgroeve zijn verzameld https://www.geologiemuseumlosser.nl/. De groeve zelf is ook te bezoeken https://www.geologiemuseumlosser.nl/bezoek-de-staringgroeve/.

Ecomare

In Ecomare op Texel kun je van alles te weten komen over de natuur op Texel, het waddengebied, zeezoogdieren en de Noordzee. Ecomare heeft een fraaie collectie fossiele botten uit de laatste ijstijd. In de tentoonstelling zijn botten van verschillende dieren te zien, onder andere een onderkaak met hoektand en kies van een grottenleeuw. Verder is er een schitterend levensgroot model van een wolharige neushoorn te zien.

www.ecomare.nl

Gelders Geologisch Museum

In het Gelders Geologisch Museum te Velp wordt aandacht gegeven aan de geologie van Gelderland. Tijdens de IJstijden, vooral in het Saalien, zijn grote hoeveelheden zwerfstenen uit Scandinavië met het ijs in dit gebied terechtgekomen. Ook de stuwwallen van de Veluwezoom zijn gevormd door de gletsjers. Bij de tentoongestelde gesteenten vindt u zowel zwerfstenen als gesteenten uit de herkomstgebieden. Fossielen van het Cambrium tot aan het Kwartair zijn tentoongesteld in twee bovenzaaltjes. Onder de fossielen zijn vele oeroude schelpen en andere zeebewoners, planten uit het Carboon en zoogdierbotten uit het Pleistoceen.

www.geologischmuseum.nl

Museon

Het Museon te Den Haag opende in 1904 zijn deuren als 'De vereniging ten bate van het Onderwijs'. Nu, ruim honderd jaar later, heeft het Museon zo'n 260.000 voorwerpen in zijn collectie, van het enorme skelet van een potvis tot een unieke sarcofaag uit het oude Egypte. De sectie Geologie van het museum houdt zich bezig met verzamelen, beheren en beschrijven van voorwerpen op het terrein van de aardwetenschappen. De collectie omvat ruim 30.000 voorwerpen, verdeeld over Nederlandse zwerfstenen, stollingsgesteenten, metamorfe- en sedimentgesteenten, mineralen, fossielen uit Nederland en vele andere landen en Cenozoïsche mollusken uit het Noordzeebekken.

www.museon.nl

Museum Freriks

Museum Freriks, gelegen aan de rand van Winterswijk en toch op loopafstand van het centrum, biedt een goed uitgangspunt voor een bezoek aan de Oost-Achterhoek. Het streekmuseum geeft een goede kijk op al het moois waarover Winterswijk en het uitgebreide buitengebied beschikken. De bodem van Winterswijk is geologisch uniek voor ons land. Lagen uit verschillende perioden komen op een relatief klein gebied aan de oppervlakte. De geologische afdeling van Museum Freriks geeft hiervan een mooi beeld en toont verscheidene bijzondere vondsten, zoals voetsporen van sauriërs en prachtige collecties schelpen, koralen, haaientanden en wervels van walvissen.

www.freriks.nl

Naturalis

Naturalis is een museum waar je van alles te weten komt over de natuur. Je ziet er dieren van nu en uit de oertijd. Maar Naturalis is niet alleen een museum. Naturalis heeft een uitgebreide wetenschappelijke verzameling dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen. In totaal wel 37 miljoen voorwerpen. Wat doet het museum met al die voorwerpen? Die worden gebruikt voor onderzoek, bijvoorbeeld door paleontologen. Paleontologen onderzoeken fossielen van dieren uit het verleden, zoals dinosauriers.

Naturalis bezit één van 's werelds omvangrijkste collecties mammoetfossielen. Deze collectie met daarin onder andere het mammoetskelet kan helaas op dit moment niet worden bezichtigd, omdat Naturalis aan een nieuw museum bouwt, waarin onder andere een aparte mammoetzaal komt. Eind 2018 openen we de deuren van dit nieuwe museum. In de tussentijd kun je je tot en met 5 juni 2017 vergapen aan het echte skelet van een T. rex in de tentoonstelling T. rex in town.

www.naturalis.nl

Natura Docet

Natura Docet in Denekamp is het oudste regionale natuurhistorische museum in Nederland. De naam betekent letterlijk 'de natuur onderwijst'. Bijna een eeuw geleden, in 1911, legde de dorpsonderwijzer Bernink er de grondslag voor. Natura Docet is een sfeervol museum, waar veel te zien en te beleven is: boeiende lezingen bijwonen, onder een mammoet doorlopen, een dinobot aanraken, naar je eigen hart luisteren of uitzoeken welke roofvogel je hebt gezien. Natura Docet is bezig om een 1,6 hectare grote belevingstuin bij het museum in te richten. Een leerpad en verschillende biotopen maken deel uit van deze presentatie.

www.naturadocet.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht is gevestigd in het historische kloostercomplex van de Grauwzusters. In het museum wordt een beeld gegeven van de levende en dode natuur in Zuid-Limburg. Zowel het heden als het verleden komen aan bod. Tot de topstukken behoren de resten van mosasauriërs en reuzenschildpadden uit de mergellagen van de Sint Pietersberg. In een speciale vitrine op de binnenplaats prijkt de schedel van Prognathodon saturator, bijgenaam Bèr, die in 1998 in de ENCI-groeve is opgegraven. Talloze grote en kleine fossielen laten zien hoe Zuid-Limburg in de loop van de laatste driehonderd miljoen jaar is veranderd. Daarnaast maken ook het zogenaamde 'Kabinet' - een 19e eeuwse museumstijlkamer - het museumcafé en de heemtuin met wilde planten uit de regio een bezoek meer dan waard.

www.nhmmaastricht.nl

De Bastei

Mammoetschedel uit Bergharen

De Bastei, museum voor natuur en cultuurhistorie, is gevestigd in een oud bolwerk aan de Waalkade in Nijmegen. Hier maken jong en oud kennis met natuur en landschap van de regio. Het museum heeft een grote verzameling dieren, planten en stenen, afkomstig uit het Gelderse rivierengebied. Regelmatig zijn er interessante wisselexposities over allerlei (natuur)onderwerpen. Op loopafstand van het museum ligt het natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort. Hier zijn bevers, insecten, planten en vogels in het wild te zien. Het hele jaar organiseert het museum activiteiten en excursies. Een van de topstukken van het museum is een complete mammoetschedel die is opgedoken uit recreatieplas De Groene Heuvels bij Bergharen. https://www.debastei.nl

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Natuurhistorisch Museum Rotterdam is het enige museum in zijn soort in regio Rijnmond en omstreken. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur 'in de meest brede zin van het woord', zonder daarbij de rest van de wereld en het geologische verleden uit het oog te verliezen. Er zijn uiteenlopende tentoonstellingen: schelpenstudies, de Blijdorpse olifant Ramon en een beschrijving van fossielen die gevonden kunnen worden in Nederland. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en bevorderen van verantwoorde wetenschapscommunicatie. Een speciale zaal is gewijd aan de belangrijkste Nederlandse fossielenvindplaatsen.

www.nmr.nl

Oertijdmuseum De Groene Poort

Het Oertijdmuseum ofwel Dinosaurusmuseum te Boxtel heeft veel te bieden voor jong en oud. Er zijn meerdere educatieve speurtochten en op een aantal computers kan je oertijdspelletjes en puzzels doen. Ook korte filmpjes en verdere uitleg over vele oertijdonderwerpen komen aan bod. De expositieruimten van meer dan duizend vierkante meter zijn gevuld met bijzondere vondsten, waaronder het grootste potvisskelet van Nederland. In de zomer van 2007 is de dinosaurusparade geopend met veel verschillende dinosaurussen, waaronder een Brachiosaurus (23 m lang, 12 m hoog), een Diplodocus, een Carnotaurus, een Tarbosaurus, een Stegosaurus en een Chasmosaurus. In het museum is de grootste mammoetschedel te zien die tot dusver in ons land is gevonden, in 2005 opgevist uit de Noordzee. Ook toont het Oertijdmuseum een schedel van de kortsnuitdolfijn Protophocaena minima, een van de compleetste ter wereld. Deze schedel werd in 2005 opgebaggerd in zandwinplas De Kuilen bij Langenboom.

www.oertijdmuseum.nl

Teylers Museum

Teylers Museum is het oudste openbare museum van Nederland. De Ovale Zaal, gevuld met de collecties van Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), die in zijn testament schreef dat zijn collectie voor het nageslacht bewaard moest blijven, werd in 1784 opengesteld voor bezoekers. Een bezoek aan dit museum is een kennismaking met voorwerpen van kunst en wetenschap: fossielen en mineralen, natuurwetenschappelijke instrumenten, bijzondere boeken en een fraaie collectie schilderijen, tekeningen, munten en penningen. Een grote verscheidenheid aan permanente en tijdelijke tentoonstellingen maken dit een zeer bijzonder museum. Een van de topstukken is een nagenoeg complete schedel van een mammoet, die werd opgebaggerd bij Heukelum. Teylers Museum toont ook een bijzondere collectie fossielen uit de Sint Pietersberg bij Maastricht, waaronder veel resten van de maashagedis.

www.teylersmuseum.nl

Meer musea met fossielen